• Danmarks førende producent af epoxy
  • Dankort + VISA/Dankort VISA MasterCard American Express

Vespox EP-Klar

Produktdatablad

Hent som pdf
 

Type 100 % 2-komponent epoxy
Egenskaber Er lavviskøs, hvilket betyder, at den penetrerer godt ind i beton og forankrer sig i denne. Hæfter godt på alle faste underlag – som beton, metal og sten – når rigtig forbehandlingsprocedure følges.

Anvendelsesområder
Anvendes som primer til forskellige belægningssystemer. Anvendes også som transparent bindemiddel i mørtelbelægninger, eks. farvede kvartsbelægninger, belægninger med farveflager eller naturstensbelægninger. Som toplak skal der bruges VESPOX TL eller VESPOX TL-G
Farve Transparent – meget lav gulningstendens.
Fordele Mørtelbelægning: Er særdeles velegnet til mørtelbelægninger, da den gør mørtelen mindre klæbrig – og dermed lettere at håndtere/glitte. Brug af farvet sand giver et flot og praktisk gulv.
Valg af lagtykkelse: Forbruget afhænger af applikationsmåden og underlagets tæthed – ca. 0,1 til 0,6 kg/m².
Underlag skal være fast, rent, tørt og fedtfrit.
Forberedelse af underlag: Ny beton syrevaskes eller slibes. Gammel beton kan eventuelt slyngrenses – for at opnå et godt underlag. Ved tidligere behandlede overflader kan det være nødvendigt at fræse gammel belægning bort, for at opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlag.
Reparationer, fuger, revner og opretning:
Blanding af Vespox EP-klar og sand afhænger af opgaven. Ved brug af “mættet” mørtel til for eksempel gulvbelægning, anvendes forholdet 1:4. Her kan man eventuelt spare en forudgående priming. Anvendes et grovere blandingsforhold ved opfyldning af større huller eller som opretningsmasse, skal der altid primes først.
Mørtelbelægning: Forholdet mellem epoxy og fyldstof afhænger af belægningstype. Se de relevante systemdatablade.
Blanding: Afhængig af opgaven kan variere fra ca. 1:4 til 1:8 (vægtdele)
Opbevaring og lagertid: Uåbnet emballage 12 mdr.

Udførelse

Primer/grunder: Vespox EP-klar (A B) påføres med rulle eller pensel. Forbrug ca. 0,3 kg/m².
Coating: Rulles eller spartles ud på den overflade, som ønskes givet en stærk og flot finish – for eksempel en mørtelbelægning i farvet kvarts. Mørtlen udlægges med stålbræt og glattes godt.
Til coating / toplag: anvendes SL-hærder.

Udførelsesspecifikationer

Lag tykkelse: min-max. 0,1 til 0,6 kg/m²
Gulv temperatur ºC: min-max 10-25
Rumtemperatur ºC: min-max 10-25
Materiale temperatur ºC: min–max 15-25
Fugtighed omgivelser: % RH < 70
Fugtighed gulv: max. % 4
Ankre: 8mm dyb – 5mm bred
Blandings forhold A:B: 2:1
Blandetid: i min. 2 min.
Forbrug kg pr./m²:  0,1–0,6
Potlife: i 45 min.
Hærdetid: v. 20ºC Let trafik 24 timer
Hærdetid: v. 20ºC Fuld trafik 2 døgn
Hærdetid: v. 20ºC Fuldt hærdet 7 døgn
Rengøring af værktøj: Acetone, benzylalkohol, xylen etc.
Arbejdssikkerhed: MAL-kode: 00-5. Beskyt øjne og hud under arbejdet. Gennemlæs arbejdshygiejnisk brugsanvisning før brug.
Mekaniske egenskaber: Ikke brandfarlig

Forbehold
”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Vesla’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Vesla A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter ogunder hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Vesla A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.”

Sikkerhedsdatablad Vespox EP-Klar A-komp.
Sikkerhedsdatablad Vespox EP-Klar B-komp.