• Danmarks førende producent af epoxy
  • Dankort + VISA/Dankort VISA MasterCard American Express

Vespox EW-Klar

Produktdatablad

Hent som pdf
 

Type: Vandbaseret 2-komponent farveløs halvblank epoxy imprægnering / støvbinder
Egenskaber: Giver god vedhæftning for systemopbygninger. Reducerer indtrængning af snavs, olie, fedt og kemikalier i porøse materialer.

Anvendelsesområder

Anvendes som slutbehandlende støvbinder og imprægneringsmiddel på sugende underlag. Bruges på gulve og vægge i industrilokaler, værksteder, lagerhaller, udstillingslokaler, vaske- og smørehaller, staldbygninger og vådrum, hvor der ønskes en poretæt diffusionsåben behandling.
Farve: Farveløs
Fordele: God vedhæftning og vaskbar, diffusionsåben overflade, der kan modstå gangtrafik og lettere rullende belastning.
Valg af lagtykkelse: Påføres 120 – 150 g/m² våd svarende til 40 – 50my tør overflade.
Underlag: Overfladen der skal behandles skal være ren og fri for betonslam, overfladetør og sugende. Ny beton skal være min. 28 dage og udtørret til max. 6% fugt (vægt %)Forberedelse af underlag: Slibes med groft sandpapir eller syrevaskes før behandling. Se i øvrigt særskilt forbehandlingsvejledning. Reparationer, fuger, revner og opretning udbedres med beton, flydemørtel eller epoxymørtel.
Blanding: B komponenten omrystes grundigt. A og B komponent blandes, til mælkehvid emulsion er opnået, umiddelbart før brug. Bland ikke større mængder end der kan anvendes i løbet af ca. en time. Umiddelbart efter blanding kan der fortyndes med 5-10% vand.
Opbevaring og lagertid: Opbevares ved temperaturer mellem 5 og 30 ºC. Holdbarhed i uåbnet emballage 12 mdr.
Udførelse: Påføres med langhåret rulle. Overfladen skal være mæt. Ved stærkt sugende underlag skal der behandles 2 gange med 1 døgns mellemrum. Alternativt kan 1 ekstra påføring på stærkt sugende områder kan være tilstrækkeligt.

Udførelsesspecifikationer

Gulv temperatur ºC:  min-max 12-25
Rumtemperatur ºC: min-max 12-25
Materiale temperatur ºC: min–max 15 – 25
Fugtighed omgivelser %: RH 65
Fugtighed gulv %: max. RH  6
Blandings forhold: A:B 1:5 Blandetid i min. Blandes til mælkehvid emulsion.
Forbrug: kg pr./m² 0,15
Potlife i min. 60
Hærdetid v. 20ºC Let trafik: 24 timer (overfladetør 8 timer)
Hærdetid v. 20ºC Fuld trafik: 5 døgn
Hærdetid v. 20ºC Fuldt hærdet: 5 døgn
Varme resistens ºC (vand): 60°C kortvarig rengøring
Kemisk resistens: Kan modstå svagt alkaliske og sure rengøringsmidler, svage syrer og olier. Misfarves af stærke syrer uden dette normalt nedsætter overfladens mekaniske egenskaber.
Epoxyprodukter, herunder Vespox EW-klar, kan ødelægges af følgende kemikalier:
Eddikesyre, mælkesyre, myresyre, acetone, svovlsyre(70 %) og koncentreret ammoniakvand. Ved spild, specielt når overfladen er ny, bør disse fjernes hurtigst muligt for at skåne overfladen.
Rengøring af værktøj: Lunkent sæbevand umiddelbart efter brug eller
cellulosefortynder efter hærdning – mekanisk afrensning.
Arbejdssikkerhed: MAL-kode: 00-5. Beskyt hud og øjne under arbejdet. Gennemlæs arbejdshygiejnisk brugsanvisning før brug.

Mekaniske egenskaber

Varme resistens (vand): 65ºC kortvarig rengøring
Overflade hårdhed: Shore D 70
Shell life: Måneder I uåbnet emballage 12 mdr. (5 – 30 °C)
Rengøring: Se venligst Drift og vedligehold for Fugefrie og poretætte belægninger
Forbehold: ”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Vesla’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Vesla A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Vesla A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sikkerhedsdatablad Vespox EW-Klar A-komp.
Sikkerhedsdatablad Vespox EW-Klar B-komp.