• Danmarks førende producent af epoxy
  • Dankort + VISA/Dankort VISA MasterCard American Express

Vespox EW-V

Produktdatablad

Hent som pdf
 

Type: Vespox EW-V er en vandbaseret tokomponent halvblank epoxymaling
Egenskaber: Kombinerer høj slidstyrke med en meget god vedhæftningsevne. Den kan påføres beton, som indeholder op til 6 % fugt. Betonen må dog være sugende.

Anvendelsesområder

Specielt beregnet til maling og beskyttelse af mineralske materialer som beton, mur, puds, eternit, sten o. lign. Aktuelle brugsområder, foruden gulve, er vægge og lofter i bygninger, hvor der ofte forekommer aggressiv atmosfære, kemikalier og vandpåvirkning, f.eks. ved højtryksrensning. Kan med fordel anvendes på forbehandlede metalflader som maskiner, rør osv., hvor der er behov for en ekstra modstandsdygtig malingsfilm. Kan også anvendes på materialer, som træfiberplader, gipsplader og på f.eks. glasvæv i vådrum, hvor der stilles større krav til overfladens vandafvisende evne, rengøring mv., som f.eks. i industrilokaler, værksteder, lagerhaller, levnedsmiddelindustri, udstillingslokaler, vaske-/smørehaller og vådrum generelt.
Farve: Standardfarver i henhold til farvekort
Fordele: Malingen kan påføres gamle såvel som nye overflader. Indeholder ikke skadelige opløsningsmidler og er praktisk talt lugtfri.
Underlag: Underlaget skal være fast, rent, fedtfrit og sugende og have en trækstyrke på mindst 25 N/mm².
Forberedelse af underlag: På nystøbt beton, der skal være min. 28 døgn gammelt, er det vigtigt, at slamlaget fjernes før maling med Vespox EW-V. Brug syrevaskning med f.eks. 10% saltsyreopløsning, hvorefter der spules grundigt med vand, eller en let slibning med grundig efterfølgende støvsugning. På tidligere malede flader er det vigtigt, at alt fedt, olie og løs maling fjernes. Se særskilt forbehandlingsvejledning.
Reparationer, fuger, revner og opretning: Udbedres med beton, flydemørtel eller epoxymørtel.
Blanding: Komponenterne blandes i det angivne forhold. Til blanding anvendes blandevinge (drill) på en kraftig, langsomtgående boremaskine ca. 300 omdrejninger pr minut. Vær opmærksom på, at blandehovedet hele tiden er nede i produktet så man undgår at indblande luft og at siderne også blandes med. Bland ikke større mængder, end der kan bruges i løbet af 30 minutter ved 20 °C. Hvis sættet skal deles, må delingen udføres nøjagtigt (se under tekniske data – blandingsforhold). Begge komponenter skal dog blandes særskilt inden deling.
OBS: B-komponenten skal omrøres grundigt inden A-komponenten tilsættes
Opbevaring og lagertid: Uåbnet emballage 24 mdr. 5-25°.
Udførelse: Kan påføres med pensel eller rulle. Følgende fremgangsmåde anbefales:
A: Den rene, tørre flade påføres Vespox EW-V fortyndet med 5-10 % vand. Forbrug: ca. 0,12 kg pr. m².
B: Fladen står til den er håndtør og genbehandles efter ca. 24 timer ved 20 °C (fladen må stå i max. 48 timer før den genbehandles går der længere tid nedsættes vedhæftningen mellem de to lag).
C: Vespox EW-V påføres igen ufortyndet på den håndtørre flade. Forbrug: ca. 0,2 kg pr. m². Er malingen tung at arbejde med kan der fortyndes med 5% vand umiddelbart efter blanding.
Bemærk: Maling med Vespox EW-V i lokaler med høj relativ fugtighed kan give en overflade med et mat udseende – i værste tilfælde skjoldet overflade. Anvendes malingen inden 1 time efter blanding vil flydeevnen være god.
Høj temperatur = kortere brugstid – lav temperatur = længere brugstid.
På gulve kan overfladen skridsikres ved at drysse kvartssand 0,1-0,3 mm i den våde maling, hvorefter der justeres med rulle.

Udførelsesspecifikationer

Lag tykkelse: min-max. Tør 0,15-0,20 mm
Gulv temperatur ºC: min-max 12-25
Rumtemperatur ºC: min-max 12-25
Materiale temperatur ºC: min–max 15-25
Fugtighed omgivelser %: RH < 65
Fugtighed gulv: max. % 6,0
Undergulvstyrke: Mpa 25
Ankre: 8mm dyb – 5mm bred N/A
Blandings forhold A:B: 1:5
Blandetid: 2 min. til blank ensartet konsistens
Forbrug kg pr./m²: 0,12 i 1. strøg og 0,2 i 2. strøg
Potlife: 30 min.
Hærdetid v. 20ºC: Let trafik 24 timer (overfladetør 8 timer)
Hærdetid v. 20ºC: Fuld trafik 5 døgn
Hærdetid v. 20ºC: Fuldt hærdet 7døgn
Varme resistens ºC: (vand) 60° c ved kortvarig rengøring
Kemisk resistens: Modstandsdygtig over for svage syrer (misfarvning kan dog forekomme), organiske opløsningsmidler, olie, benzin o. lign. Flader, som er behandlet med Vespox EW-V, tåler grundig rengøring, også højtryksrensning max 120 bar.
Rengøring af værktøj: Lunkent sæbevand umiddelbart efter brug eller cellulosefortynder efter hærdning – mekanisk afrensning.
Arbejdssikkerhed: MAL-kode: 00-5. Beskyt øjne og hud under arbejdet. Gennemlæs arbejdshygiejnisk brugsanvisning før brug.
Mekaniske egenskaber: Ikke brandfarlig, flammepunkt 108 grader
EN 13892-8: Bond strength > 1,5 MPa
ASTM E 96/M96: Water vapour
Permeability: Ca. 20g/mm² 24h
Shell life A-B-C: Month’s 24 i uåbnet emballage 5-25°
Rengøring: Se venligst Drift og vedligehold for Fugefrie og poretætte belægninger

Forbehold: 
”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Vesla’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Vesla A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Vesla A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.”


Sikkerhedsdatablad Vespox EW-V A-komp.
Sikkerhedsdatalbad Vespox EW-V B-komp.