• Danmarks førende producent af epoxy
  • Dankort + VISA/Dankort VISA MasterCard American Express

Vespox SL-300

Produktdatablad

Hent som pdf

Type: Vespox SL-300 er en tokomponent epoxy selvnivellerende gulvmasse. 
Egenskaber: Giver vandtætte og fugefri flader med god kemikaliebestandighed. Belægningen har gode mekaniske egenskaber og er meget slidstærk. Kan udlægges i lagtykkelser fra 0,3 – 2 mm, således at krav til tykkelse, slidstyrke, skridsikkerhed og termiske chok kan opfyldes. Anvendes hvor man ønsker ekstra god udflydning og en glansfuld tæt overflade.


Anvendelsesområder

Anvendes som coating i tynde lag på primet og afsandet overflade eller på allerede eksisterende pigmenteret coating. Det kan fx. være lagerlokaler, værksteder, truckkørebaner og industrier med større mekaniske/kemiske belastninger mv.
Farve: Standardfarver i henhold til farvekort.
Skridsikring: Ønskes mere skridsikring af overfladen end hvad en i forvejen afsandet primer kan give, kastes kvartssand eller Dynagrip på gulvet før rulning med malerrulle. Kornstørrelse vælges ud fra ønsket til færdig overfladestruktur.
Fordele: Beregnet til brug på næsten alle typer industrigulve, hvor der stilles store krav til kemikaliefasthed, vandtæthed, hygiejne, slidstyrke og andre mekaniske belastninger.
Valg af lagtykkelse: Den lægges ud som coating i 0,2 – 2 mm tykkelse.
Underlag: Underlaget skal være fast, rent, tørt og fedtfrit.
Forberedelse af underlag: Tidligere malede flader matslibes. Tidligere maling, som hæfter dårligt til underlaget, fjernes.
Reparationer, fuger, revner og opretning: Evt. spartling/opretning foretages med Vespox EP-Klar tilsat kvartssand. Ved mindre ujævnheder anvendes en epoxyspartelmasse.
Blanding: Komponenterne blandes i det angivne forhold. Til blanding anvendes blandevinge (drill) på en kraftig, langsomtgående boremaskine ca 300 omdrejninger pr minut. Vær opmærksom på at blandehovedet hele tiden er nede i produktet så man undgår at indblande luft.
Opbevaring og lagertid: Uåbnet emballage 12 mdr.
Udførelse:
Primer/grunder: Sugende underlag primes med Vespox EP-Klar se datablad for denne.
Coating: Vespox SL-300 (A B) fordeles med gummi- eller stålspartel efterfulgt af rulning med korthåret malerrulle (der kan tilsættes op til 10 kg SL-filler pr sæt, efter ønsket konsistens). Vespox SL-300 udlægges i flydende form, tilpasses rørgennemføringer og afsluttes mod væg o. lign., så disse steder ikke danner svage punkter på overfladen. Vespox SL-300 må ikke anvendes direkte på beton og stål. Det rene tørre underlag skal først primes med Vespox EP-Klar for at sikre god vedhæftning.


Udførelsesspecifikationer

Lag tykkelse min-max.: 0,2–2 mm.
Gulv temperatur ºC min-max: 10-20
Rumtemperatur ºC min-max: 10-30
Materiale temperatur ºC min–max: 15-25
Fugtighed omgivelser % RH: 65
Fugtighed gulv max. RH %: 4
Blandings forhold A:B: 3:1
Forbrug kg pr./m²: 0,3 – 2,5
Potlife i min.: 30
Hærdetid v. 20ºC Let trafik: 14 timer
Hærdetid v. 20ºC Fuldt hærdet: 3 døgn
Varme resistens ºC (vand): 65° Ved kortvarig rengøring
Rengøring af værktøj: Cellulosefortynder
Arbejdssikkerhed: MAL-kode: 00-5. Beskyt øjne og hud under arbejdet. Gennemlæs arbejdshygiejnisk brugsanvisning inden brug.


Mekaniske egenskaber:

Overflade hårdhed: Shore D > 70
Rengøring: Se venligst Drift og vedligehold for Fugefrie og poretætte belægninger
Forbehold: ”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Vesla’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Vesla A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Vesla A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.”

Sikkerhedsdatablad Vespox SL-300 A-komp.
Sikkerhedsdatablad Vespox SL-300 B-komp.