• Danmarks førende producent af epoxy
  • Dankort + VISA/Dankort VISA MasterCard American Express

Vespox SL-S-LV

Produktdatablad

 

Hent som pdf

Type:
 Vespox SL-S er en 100 % tokomponent epoxy selvnivellerende gulvmasse med ekstra højt bindemiddelindhold og lav viskositet.
Egenskaber: Giver vandtætte og fugefri flader med god kemikaliebestandighed.


Anvendelsesområder

Er beregnet til brug på næsten alle typer industrigulve, hvor der stilles store krav til kemikaliefasthed, vandtæthed, hygiejne, slidstyrke og andre mekaniske belastninger.
Topcoat 0,3 – 1 mm: Lagerlokaler, værksteder, truckkørebaner.
Slurry (multicoat) belægning 2 – 8 mm: Slurrybelægningen giver øget skridsikring som anvendes f.eks. i slagterier, mejerier, fiskeindustrien, værksteder, industrier med større mekaniske/kemiske belastninger, mælkerum og malkestalde. Kan også anvendes som coating i tyndere lag på primet og afsandet overflade. Her vil det være lettest at udføre grovfordeling med gummi- eller stålspartel efterfulgt af rulning med korthåret malerulle.
Farve: Standardfarver i henhold til farvekort.
Skridsikring: Ønskes mere skridsikring af overfladen end hvad en i forvejen afsandet primer kan give, kastes kvartssand eller Dynagrip på gulvet før rulning med malerrulle. Kornstørrelse vælges ud fra ønsket til færdig overfladestruktur.
Fordele: Belægningen har gode mekaniske egenskaber og er meget slidstærk. Kan udlægges i lagtykkelser fra 1 – 10 mm, således at krav til tykkelse, slidstyrke, skridsikkerhed og termiske chok kan opfyldes.
Valg af lagtykkelse: 2-8 mm.
Underlag: Underlaget skal være fast, rent, tørt og fedtfrit
Forberedelse af underlag: Tidligere malede flader matslibes. Tidligere maling, som hæfter dårligt til underlaget, fjernes.
Reparationer, fuger, revner og opretning: Evt. spartling/opretning foretages med Vespox EP-klar tilsat kvartssand. Ved mindre ujævnheder anvendes en epoxyspartelmasse.
Blanding: Komponenterne blandes i det angivne forhold. Til blanding anvendes blandevinge (drill) på en kraftig, langsomtgående boremaskine ca. 300 omdrejninger pr minut. Vær opmærksom på at blandehovedet hele tiden er nede i produktet så man undgår at indblande luft. A-komponent oprøres grundigt, hvorefter B-komponent iblandes. Blandingen overføres til ren beholder og omrøres igen. Bland 2 – 3 minutter for at sikre ensartet blanding. Bland ikke mere end der kan bruges indenfor 30 – 60 minutter.
Opbevaring og lagertid: Uåbnet emballage 12 mdr.
Udførelse:
Primer/grunder: se datablad for Vespox EP klar.
Coating: Fordeles med gummi- eller stålspartel efterfulgt af rulning med korthåret malerulle.
Slurry: (multicoat) belægning:
A) Vespox SL-S-LV (A B) udlægges med spartel i 0,5-1,5 mm tykkelse. Efter sammenflydning (15 – 60 min.) kastes kvartssand (0,3-0,6 mm.) på belægningen til total mætning, men ikke i mængder, som fortrænger den flydende belægning.
B) Næste dag slibes let med f.eks. Columbus gulvsliber med smergelpapir. Overskudssandet fjernes ved fejning og støvsugning. Vespox SL-S-LV hældes ud på fladen og fordeles med gummi- eller stålskraber, således at belægningen mættes. Sidst justeres belægningen til ensartethed ved hjælp af rulle. Udlægges i flydende form, tilpasses rørgennemføringer og afsluttes mod væg o. lign. så disse steder ikke danner svage punkter på overfladen.


Udførelsesspecifikationer

Lag tykkelse min-max.: 2-8 mm.
Gulv temperatur ºC min-max: 10-20
Rumtemperatur ºC min-max: 10-30
Materiale temperatur ºC min–max: 15-25
Fugtighed omgivelser % RH: 65
Fugtighed gulv max. %: 4
Blandings forhold A:B: 4,4:1 Vægt
Forbrug kg pr./m²: 3–13
Potlife i min.: 30 ved 25 grader
Hærdetid v. 20ºC Let trafik: 14 timer
Hærdetid v. 20ºC Fuld trafik: 36 timer
Hærdetid v. 20ºC Fuldt hærdet: 3 døgn
Varme resistens ºC (vand): 65° ved kortvarig rengøring
Rengøring af værktøj: Cellulosefortynder
Arbejdssikkerhed: MAL-kode: 00-5. Beskyt hud og øjne under arbejdet. Gennemlæs arbejdshygiejnisk brugsanvisning før brug.


Mekaniske egenskaber:

EN 13501-1 :Reaction to fire: Ikke brandfarlig
EN 13892-2: Compressive strength 42
EN 13892-2: Flexural strength 31
DS/EN 527-2: Tensile Properties Mpa 7,6
Shell life A-B-C: Month’s 12 mdr. ubrudt emballage
Rengøring: Se venligst Drift og vedligehold for Fugefrie og poretætte belægninger.
Forbehold: ”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Vesla’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Vesla A/S udover, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Vesla A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.”

Sikkerhedsdatablad Vespox SL-S-LV A-komp.
Sikkerhedsdatablad Vespox SL-S-LV B-komp.