• Danmarks førende producent af epoxy
  • Dankort + VISA/Dankort VISA MasterCard American Express

Vespox SL-W

Produktdatablad

Hent som pdf

Type : Vespox epoxy stribemaling er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri Vandbaseret Epoxy.

Egenskaber
Vespox Stribemaling giver en overflade som udmærker sig ved at fremstå med en dæmpet glans, som samtidig er meget rengøringsvenlig.

Praktisk anvendelse
Vespox Stribemaling anvendes til markerings striber i Lagerhaller, produktionslokaler og parkeringshuse, på beton, og lignende faste mineralske underlag.

Brugsområder
Vespox Stribemaling er beregnet til markerings striber på næsten alle typer industrigulve, hvor der ønskes en rengøringsvenlig og halv blank markering. Det kan fx. være lagerlokaler, værksteder, udstillingslokaler og lign.

Brugsanvisning
Forbehandling/underlag: Underlaget skal være fast, rent, tørt og fedtfrit. Underlaget skal være intakt og ensartet.
Blanding: Vespox B-komponent omrøres grundigt, hvorefter Vespox A-komponent tilsættes, der blandes grundigt med drill påmonteret trinløs boremaskine. Bland 2 - 3 minutter for at sikre ensartet blanding. Bland ikke mere end der kan bruges indenfor ca. 30 min. ( undgå indpiskning af luft)

Udførelse
Efter afmærkning med tape påføres produktet med korthåret malerrulle, efterfølgende glattes eventuelt med pensel, for at få skarpe kanter er det vigtigt at tapen har god kontakt til underlaget, Efter påføring fjernes tapen.

Tekniske data
Type: 2-komponent vandbaseret Epoxy
Tørstofindhold: 65-70%
Vægtfylde: Ca. 1,60 g/cm³
Viscositet: Ca. 30 sek. Din cup 4
Farve: Hvid, Rød , Gul
Glans: Glans ca 40
Blandingsforhold: A : B = 1 : 4 (vægt)
Brugstid: Ca. 30 minutter ved 20°C
Tørretid: Støvtør : ca. 60 min ved 20°C. Berørings tør: ca. 120 min ved 20°C
Brugsklar: ca. 24 timer ved 20°C, Fuld kemikalie resistens efter 7 Døgn
Brugstemperatur: Minimum 10°C i luft og underlag
Brandfare: Ikke brandfarlig
Arbejdsmiljø/MAL-kode: 00-5 for brugsklar blanding
Produktreg. nr.: Under anmeldelse
Risiko- og sikkerhedsforskrifter: Xi Lokalirriterende. Indeholder Alifatiske aminer og Bisphenol A. Undgå kontakt med huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker og beklædning.
Lagerstabilitet: I uåbnet emballage 12 mdr. for hver komponent
Emballage: 20 kg sæt. (4 kg A + 16 kg B)
Rengøring af hud: Sæbe og lunkent vand
Rengøring af redskaber: Lunkent sæbevand, fortynder.


Sikkerhedsdatablad Vespox SL-W A-komp.
Sikkerhedsdatablad Vespox SL-W B-komp.