• Danmarks førende producent af epoxy
  • Dankort + VISA/Dankort VISA MasterCard American Express

Vespox TL

Produktdatablad

Hent som pdf


Type:
 Vespox TL er en tokomponent 100 % epoxy topcoat
Egenskaber: Har en god kemikalieresistens og slidstyrke, hvilket gør den særdeles velegnet som topcoat. Forsegler den underliggende gulvbelægning, som typisk vil være baseret på Vespox EP-Klar eller Vespuflex. Den giver en blank overflade og sikrer en tæt belægning i produktionslokaler som f.eks. nærings- og nydelsesmiddelindustrien – og andre industrilokaler med høje krav til hygiejne, rengørlighed og udseende.

Anvendelsesområder

Anvendes som toplak.
Farve: Farveløs / klar
Fordele: Vespox TL har en lav viskositet der sikrer at overfladen bliver lukket. Vespox TL er hård og let rengørlig. I forhold til andre epoxyer har Vespox TL en lav tendens til gulning.
Valg af lagtykkelse: 0,1 -0,6 kg/m²
Underlag: Epoxy eller polyurethanbelægning evt. mættet med sand, farvede kvartsbelægninger.
Forberedelse af underlag: Grundig støvsugning og fjernelse af forureninger.
Blanding: Lad produkterne stå i stuetemperatur ca. 1 døgn før brug. Pas på med stænk og spild. Komponenterne blandes i det angivne forhold. Til blanding anvendes blandevinge (drill) på en kraftig, langsomtgående boremaskine ca. 300 omdrejninger pr minut. Vær opmærksom på at blandehovedet hele tiden er nede i produktet så man undgår at indblande luft. Som hærder anvendes Vespox TL hærder.
Opbevaring og lagertid: Uåbnet emballage 12 mdr.
Udførelse: Rulles eller spartles ud på den overflade, som ønskes givet en stærk og flot finish – for eksempel en epoxybelægning i farvet kvarts.
Forbruget: afhænger af applikationsmåden og underlagets tæthed – ca. 0,1 til 0,6 kg/m². Ved toplakering med Vespox TL anvendes ruller med mohair hår for at opnå det bedste resultat. Alternativt fordeles produktet med spartel – efterfulgt af justering med rulle.
Lag tykkelse: min-max. 0,1–0.6
Gulv temperatur ºC: min-max 10-20
Rumtemperatur ºC: min-max 10-30
Materiale temperatur: ºC min–max 15-25
Fugtighed omgivelser % RH: 65
Fugtighed gulv max. RH %: N/A
Undergulv styrke Mpa: N/A
Ankre 8mm dyb – 5mm bred: N/A
Blandings forhold: A:B 2:1 (vægt) Blandetid i min. 2
Forbrug kg pr./m²: 0,1–0,6
Potlife i min.: 20
Hærdetid v. 20ºC Let trafik: 24 timer (overfladetør 8 timer)
Hærdetid v. 20ºC Fuld trafik: 5 døgn
Hærdetid v. 20ºC Fuldt hærdet: 5 døgn
Rengøring af værktøj: Acetone, benzylalkohol, xylen etc.
Arbejdssikkerhed: MAL-kode: 00-5. Beskyt øjne og hud under arbejdet. Gennemlæs arbejdshygiejnisk brugsanvisning før brug.

Mekaniske egenskaber

EN 13501-1 :Reaction to fire:  Ikke brandfarlig
Rengøring: Se venligst Drift og vedligehold for fugefrie og poretætte belægninger
Forbehold: ”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Vesla’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Vesla A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Vesla A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.”

Sikkerhedsdatablad Vespox TL A-komp.
Sikkerhedsdatablad Vespox TL B-komp.