• Danmarks førende producent af epoxy
  • Dankort + VISA/Dankort VISA MasterCard American Express

Vespuflex 41

Produktdatablad

Hent som pdf

Type:
 En 2-komponent, opløsningsmiddelfri og fleksibel polyurethan gulvbelægning beregnet til opstrøning.
Egenskaber: Er beregnet som bindemiddel for belægninger hvori der strøs sand, natursten, dynagrip eller lignende. Giver en fleksibel og fugefri belægning uden sprækker, der kan lægges inde og ude. Har god vedhæftning til en række materialer og kan således anvendes på beton, asfalt, træ og stål.

Anvendelsesområder

Anvendes til strøede gulve i produktionsbygninger, lagerarealer og udendørsområder.
Farve: Standard farver er mellemgrå og lys grå. Kan produceres i andre farver på bestilling. Vil med tiden gulne, hvilket mest at bemærkes ved lyse farver.
Skridsikring: NA
Fordele: Har god vedhæftning til materialer som beton, asfalt, stål og træ. Er så fleksibel at den kan anvendes såvel udendørs som indendørs. Kan tåle tung trafik så som truckkørsel. Har på grund af sin fleksibilitet en større gangkomfort end epoxybelægninger.
Valg af lagtykkelse: 1,5 – 2,5 mm
Underlag: Beton, asfalt, stål og træ
Forberedelse af underlag: Betongulve forberedes med let slyngrensning, let fræsning eller diamantslibning. Al løstsiddende materiale skal fjernes for at frembringe en tør, støvfri overflade med åben struktur. Asfalt skal være min et år gammelt og diamantslibes, hvorefter løstsiddende materiale skal fjernes.
Blanding: Lad produkterne stå ved stuetemperatur i et døgn, inden de tages i brug. Hæld B-komp. hærder over i beholderen med A-Komp. base. Bland med drill på langsomtgående boremaskine (300 omdrejninger pr minut) i ca. 2 minutter. Sørg for at rørehovedet hele tiden er i blandingen for at undgå iblanding af luft. Hæld blandingen over i en ren beholder og bland igen et minut.
Opbevaring og lagertid: Ved opbevaring mellem 5 og 30 grader i lukket emballage er holdbarheden 12 måneder.

Udførelse

Porøse overflader primes inden påføring af Vespuflex 41 f.eks med Vespox EP-klar.
Påføring: Fordel Vespuflex 41 i den rette lagtykkelse med en tandspartel. Straks efter fordelingen pigrulles massen for at fjerne luftbobler. Hvis skridsikring kræves, skal belægningen udføres som Slurry med topcoat, således at overfladestrukturen kan styres. Spørg Vesla i disse tilfælde.

Udførelsesspecifikationer

Lag tykkelse min-max.: 1,5–2,5 mm
Gulv temperatur ºC min-max:10-25
Rumtemperatur ºC min-max: 10-30
Materiale temperatur ºC min–max: 15-25
Fugtighed omgivelser % RH: <70
Fugtighed gulv max. %: 4
Undergulv styrke Mpa: N/A
Ankre 8mm dyb – 5mm bred: N/A
Blandings forhold A:B: 4:1
Blandetid i min.: 2 min
Forbrug kg pr./m²: 1,5 mm = 2,5 kg
Potlife i min.: 20-30 min.
Hærdetid v. 20ºC Let trafik: 16 timer
Hærdetid v. 20ºC Fuld trafik: 48 timer
Hærdetid v. 20ºC Fuldt hærdet: 2 døgn
Varme resistens ºC (vand): 65° C kortvarig rengøring
Rengøring af værktøj: Rengør med cellulosefortynder, før produktet er afhærdet.
Arbejdssikkerhed: MAL 00-3, Se arbejdshygiejnisk leverandørbrugsanvisning. Beskyt øjne og hud under arbejdet. Gennemlæs arbejdshygiejnisk brugsanvisning inden brug.

Mekaniske egenskaber

Overflade hårdhed: Shore D Afhænger af opsanding, usandet ca. 35
Rengøring: Se venligst Drift og vedligehold for Fugefrie og poretætte belægninger
Forbehold:
“Enhver oplysning om eller forslag til brug af Vesla’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Vesla A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Vesla A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.”

Sikkerhedsdatablad Vespuflex 41 A-komp.
Sikkerhedsdatablad Vespuflex 41 B-komp.